Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Củ Chi: Nỗ lực thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trương Văn Thống chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 11/10, Huyện ủy Củ Chi họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

9 tháng năm 2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Huyện cũng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của chính quyền và hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các nghị quyết; công tác duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt, giải pháp đối với các chỉ tiêu khó đạt, những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Cụ thể là công tác chuẩn bị đại hội các chi đảng bộ cơ sở, việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn nông thôn mới, công tác dịch bệnh, môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...

Hội nghị thông qua dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy giữa 2 kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trương Văn Thống đề nghị toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự quản lý nhà nước trong quản lý trật tự xây dựng. Về công tác xây dựng Đảng, cần coi trọng chất lượng nguồn đảng viên; có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng cuộc họp chi bộ định kỳ ở cơ sở; không theo lối mòn, cần đổi mới cách làm cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn ấp, khu phố. Đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, cần tăng cường giáo dục về tư tưởng chính trị để tạo sức đề kháng trong thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh trước những thông tin trên mạng xã hội.

Kiều Ngân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo