Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020

Củ Chi: Nhiều gương điển hình người dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực đời sống xã hội

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III ra mắt Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 29/7, UBND huyện Củ Chi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Đến dự có đồng chí Tăng Cẩm Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng 150 đại biểu đại diện cho 12.443 người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Huyện Củ Chi có 35 dân tộc thiểu số với 12.443 người, nhiều nhất là người dân tộc Hoa, người Chăm, Khmer. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 5 năm qua huyện Củ Chi thực hiện tốt công tác dân tộc; tập trung thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách tuyên truyền, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, huyện quan tâm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc.

Khảo sát đầu năm 2016 huyện Củ Chi còn 152 hộ người dân tộc là hộ nghèo, cận nghèo. Huyện có những chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, vươn lên ổn định đời sống, như tặng quà dịp lễ, tết, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ tiền điện, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho học sinh là người dân tộc. Đến cuối năm 2018 số hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số giảm từ 152 hộ xuống còn 15 hộ, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện.

Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Củ Chi chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Trên các lĩnh vực đời sống xã hội huyện Củ Chi ngày càng có nhiều gương điển hình trong đồng bào người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, tích cực làm công tác xã hội, tham gia công tác chính quyền, các đoàn thể.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Tăng Cẩm Vinh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Củ Chi trong xây dựng đời sống văn hóa mới, phát huy bản sắc truyền thống của từng dân tộc. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Củ Chi tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho người dân tộc; tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc đáp ứng nhu cầu tình hình mới, góp phần xây dựng huyện Củ Chi văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, UBND huyện Củ Chi tặng giấy khen cho 13 tập thể và 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 -2019.

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo