Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Củ Chi: Hội Nông dân xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Đồng chí đồng chí Lê Thanh Phong trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/11, Hội Nông dân huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2021; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2023, Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên giai đoạn 2019 – 2023, Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW và Kế hoạch số 95-KH/HNDT về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Hội trong thời kỳ mới giai đoạn 2019 – 2023.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP; Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa trong hội viên nông dân, trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành một tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn. Hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt bình quân là 8.272/12.232 hội viên. Kết quả nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt bình quân hàng năm là 6.673 hội viên. Trong đó, 60 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 562 nông dân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp TP, 1.967 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện...

Trong 3 năm thực hiện 3 Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, đã thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ hội các cấp kịp thời được kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội, tổ hội có chuyển biến theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, kinh doanh. Kết quả nổi bật là Hội Nông dân huyện đã thành lập 1 hợp tác xã, 93 chi tổ hội nghề nghiệp, kết nạp 57 đảng viên mới, 100% chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp đạt 90,47%...

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Đức trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Đức trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân chỉ đạo trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục triển khai phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường phối hợp ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tăng cường nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội; chủ động rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động chi tổ hội nghề nghiệp; quan tâm luân chuyển cán bộ để làm tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thanh Phong cũng đề nghị hội nông dân các cấp cần phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xay dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như khen thưởng kịp thời những mô hình, sáng kiến nay trong phong trào; đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 9 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 – 2021 cùng 15 tập thể và 15 cá nhân thực hiện tốt 3 Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân huyện cũng trao 11 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân.

Ngọc Thủy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo