Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TPHCM thực hiện quản lý đỗ xe

Điểm đỗ xe ô tô có thu phí sử dụng tạm thời lòng đường trên đường Lê Lai, Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa thống nhất chủ trương giao chức năng, nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng để xem xét tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, chủ động xử lý kịp thời các khó khăn, bất cập phát sinh. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất, trình UBND TP. Cùng với đó, tham mưu UBND TP ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP. Nội dung dự thảo cần xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện, nhất là việc xử phạt các hành vi vi phạm phải đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Mặt khác, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức thực hiện truyền thông rộng rãi, công khai bằng nhiều hình thức về chủ trương, mục tiêu và cách thức tổ chức thực hiện quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP, bao gồm cả hình thức kiểm tra và xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, giao UBND Quận 1, 5 và 10 phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm (từ đầu tháng 12/2020 đến cuối tháng 2/2021) trong quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn mình quản lý. Cũng như yêu cầu mỗi quận phải thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp hướng dẫn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo