Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho 3 tập thể thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2019 tại Hội nghị ngày 24/3/2020. (Ảnh: dukuchcm.org.vn) ​

(Thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đóng vai trò quan trọng, trong quá trình tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Chú trọng những vụ việc bức xúc, nổi cộm để kiểm tra

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế trong toàn Đảng bộ và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao. Cụ thể, đã kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giám sát 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh tại các tổ chức đảng trực thuộc; ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động rà soát nội dung, chương trình; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; lựa chọn đối tượng, đơn vị, xác định mốc thời gian phù hợp nội dung kiểm tra, giám sát; luôn chú trọng những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, có những vụ việc bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm để kiểm tra.

Ngoài việc chủ trì, tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tập trung giúp cấp ủy chủ động, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các đơn, thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại; chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp, các phản ánh, kiến nghị, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kịp thời xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý khi để xảy ra khuyết điểm, sai phạm.

Vẫn còn không ít những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối vẫn còn không ít những hạn chế nhất định như: Do đặc điểm tình hình Đảng bộ Khối là đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, các tổ chức đảng trực thuộc do nhiều bộ, ngành Trung ương và UBND TP quản lý về nhân sự, công tác chuyên môn. Công tác cán bộ chưa có sự đồng bộ trong bố trí cán bộ Đảng và chính quyền, thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy với người đứng đầu chính quyền.

Ngoài ra, trong Đảng bộ Khối hiện có 10 trường đại học tư thục gồm 9 đảng bộ, 1 chi bộ cơ sở với trên 1.000 đảng viên, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng với thực tế hiện nay không còn phù hợp (Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 15 tháng 4 năm 2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập) nên khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát. Mặt khác, một số đơn vị bí thư cấp ủy không là lãnh đạo trường cũng là khó khăn trong việc lãnh đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các cơ sở đảng chủ yếu tập trung việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác giảng dạy, ít chú ý công tác xây dựng Đảng. Một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Các cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở là cán bộ kiêm chức, kiêm nhiệm, chịu áp lực lớn của công việc chuyên môn, thời gian thực hiện công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; không nắm kỹ các quy định của Đảng, quy trình kiểm tra, giám sát, nên trong quá trình kiểm tra, giám sát còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, còn tâm lý nể nang, ngại va chạm do đó rất khó khăn phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dẫn đến chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao…

Từ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiến nghị Thành ủy TPHCM quan tâm chỉ đạo UBND TP; kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm xây dựng Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo cơ chế, điều kiện để Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong thực hiện công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo