Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet bước đầu mang lại hiệu quả

Đồng chí Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/6/2019, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Dương Thế Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Hội nghị cùng các đồng chí trưởng, phó ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong cụm miền Đông Nam bộ.

Đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 của ngành tuyên giáo nói chung, của các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ nói riêng, Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận sự nỗ lực của ngành tuyên giáo các tỉnh miền Đông Nam bộ, đã chủ động tham mưu, triển khai và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng nâng lên, tiếp tục đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức. Tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện khá hiệu quả, tổ chức tốt mạng lưới thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet bước đầu mang lại hiệu quả, nhất là công tác tăng cường kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các nhóm trang mạng xã hội của các địa phương. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo; tham mưu triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyên giáo cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII)...

Đồng chí Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ thêm với Hội nghị một số giải pháp, cách làm chủ động, sáng tạo của ngành tuyên giáo Thành phố, góp phần tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng của Thành phố như tham gia xây dựng, bình chọn và tổ chức trao Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên; tham mưu Kế hoạch truyền thông và cơ chế đặt hàng các cơ quan báo chí tham gia thực hiện Kế hoạch truyền thông năm 2019; tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và hoạt động nổi bật nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cầu truyền hình 50 năm Đảng bộ và nhân dân Thành phố mang tên Bác làm theo Di chúc Bác Hồ, đưa các điển hình tiêu biểu thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tham gia 10 đoàn "Hành trình về thăm quê Bác"; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nắm bắt và điều tra dư luận xã hội như giao ban chuyên đề theo từng đối tượng tại từng địa phương, đơn vị; tiếp tục nâng chất chương trình lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trên Đài Truyền hình Thành phố...

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cũng đã nghiêm túc nhìn nhận dù đạt được nhiều kết quả nổi bật nhưng công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ như chú trọng hơn nữa việc đổi mới, sáng tạo các hình thức, phương pháp và đảm bảo kịp thời công tác tuyên truyền; công tác phối hợp với các ngành trong tham mưu với cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và xây dựng đảng; đầu tư nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, các hội nghị trực tuyến; tập trung quan tâm và "đi trước" trong nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tích cực tham gia giải quyết các vụ việc bức xúc, nhạy cảm; cần đẩy mạnh liên kết hơn nữa, chia sẻ thông tin và cơ chế phối hợp các lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng internet...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam bộ ngoài việc tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ đã xác định trong năm 2019 và các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong 6 tháng cuối năm cần quan tâm, quyết liệt tham mưu cho cấp ủy triển khai ngay các kết luận của Ban Bí thư liên quan đến công tác tuyên giáo vừa ban hành từ tháng 5 năm 2019 đến nay, khắc phục thái độ thụ động, chờ hướng dẫn của Trung ương; tham mưu đúc kết thực tiễn, nghiên cứu những giải pháp, mô hình, cách làm, kinh nghiệm hay để giúp Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trong chuẩn bị xây dựng nội dung, văn kiện và các chuyên đề phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội cấp tỉnh, thành... Đồng chí cũng đề nghị các Vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại Hội nghị, tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản trao đổi, thông tin, hướng dẫn kịp thời cho cơ sở.

Phong Nhiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo