Thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018

Công tác Đảng - công tác chính trị góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT Quân khu 7

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/1, Quân khu 7 đã tổng kết hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị (CTĐ – CTCT) năm 2017. Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trong năm 2017, hoạt động CTĐ – CTCT của LLVT Quân khu 7 được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả thiết thực. Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, qui định, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị,  trong Đảng bộ và toàn  lực lượng vũ trang quân khu. Các cấp ủy Đảng trong quân khu đã tích cực, chủ động trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện tốt việc nắm, quản lý tình hình chính trị  cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, LLVT Quân khu 7 cũng tăng cường phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trên địa bàn, nâng cao công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ  vững chắc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn .

Năm 2018, CTĐ – CTCT của LLVT Quân khu 7 tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kịp thời thông tin tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt gắn với củng cố QP - AN; thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương vững mạnh.

Đỗ Linh

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/3/2018

* Sáng 23/3, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 499 quân nhân dự bị động viên giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên quý 1/2018. Tại buổi sinh hoạt, Trung tá Hoàng Văn Thái thông tin: tình hình thời sự, chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây; tình hình lực lượng vũ trang, dự bị động viên năm 2017 và đánh giá nhiệm vụ lực lượng dự bị động viên của Quận 1 trong thời gian. (Ngọc Tiến)

* Ngày 23/3, Quận ủy Quận 2 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho 73 đảng viên mới khóa I – năm 2018. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…(Văn Thành)


Tin vắn ngày 22/3/2018

* Ngày 22/3, tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Khối thi đua 1 – UBKT Thành ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018 cho hơn 500 đồng chí cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác KTGS thuộc các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Quân sự và Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác KTGS các cấp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa không để tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. (Nguyễn Đức Thắng)