Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định thành lập Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Tham dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và cán bộ, chuyên viên của Ban.

Các Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy được xây dựng, triển khai theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư và Quy định số 2574-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, kể từ ngày 1/11/2019 thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Cùng với đó là thành lập Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trên cơ sở hợp nhất 2 phòng gồm: Phòng Huấn học và Phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng. Thành lập Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trên cơ sở hợp nhất 3 phòng gồm: Phòng Tuyên truyền, Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội và Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng TP.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh trao quyết định thành lập Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh trao quyết định thành lập Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong trao quyết định thành lập Phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong trao quyết định thành lập Phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng. Cụ thể là bổ nhiệm các đồng chí: Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Võ Ngọc Tuyết, Phó Chánh Văn phòng Ban giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Nguyễn Võ Cường, Trưởng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng giữ chức vụ Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Vũ Hà My, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Nguyễn Nguyên Khôi, Giám đốc trung tâm thông tin công tác tư tưởng giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Hồ Thị Thủy, Trưởng Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội giữ chức vụ Trưởng Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội; Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội; Vương Kiến Quốc, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội. Cùng với đó, điều động đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Huấn học đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa, văn nghệ; điều động đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng Phòng Tuyên truyền đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Khoa giáo; Phạm Ngọc Hợi, Phó Chánh Văn phòng Ban đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Khoa giáo, tiếp tục theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Hữu Đức, Nguyễn Thanh Đoàn và Phạm Ngọc Hợi Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Hữu Đức, Nguyễn Thanh Đoàn và Phạm Ngọc Hợi

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đợt này trên cơ sở sắp xếp các phòng và số phòng của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đã giảm còn 6 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp, vẫn đảm bảo khối lượng công việc của Ban.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, thời gian tới Ban sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ ở các phòng, ban ở nhiều lĩnh vực, môi trường làm việc, để cán bộ có thêm trải nghiệm phục vụ việc quy hoạch, bố trí cán bộ, phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cần ổn định tư tưởng không ảnh hưởng chất lượng công việc; phát huy tốt năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Ban. Trước mắt, trong tháng 11 và tháng 12 phải tăng tốc thực hiện các công việc, kế hoạch đã đề ra.

Như vậy, sau khi sắp xếp, Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm 6 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp do Ban Thường vụ Thành ủy TP giao phụ trách, quản lý: Phòng Báo chí – Xuất bản; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Khoa giáo; Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội; Phòng Văn hóa, văn nghệ; Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng; Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.

L.Hồ - S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo