Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Cơ bản hoàn thành việc xem xét quyết định các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 42.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 11/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 42. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 42. Các nội dung phiên họp đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thận trọng, thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan nhanh chóng triển khai các kết luận đối với các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp và khẩn trương tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý hai dự án Luật gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức tốt năm Chủ tịch AIPA 2020. Đồng thời, sớm hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đợt này để ký ban hành, tạo điều kiện cho các địa phương ổn định tổ chức, tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản hoàn thành việc xem xét quyết định các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ TPHCM chưa trình đề án). Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết để bảo đảm cho các đơn vị hành chính mới kịp thời sắp xếp, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt lưu ý đến việc bảo đảm sự ổn định tình hình địa phương và đời sống của nhân dân tại những nơi sắp xếp lại, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Dự kiến Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3/2020 sẽ có nhiều nội dung quan trọng, với 8 dự án Luật và một số nội dung khác. Để các nội dung cho ý kiến tại Phiên họp thứ 43 bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ, bám sát tình hình chuẩn bị và thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Chính phủ cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tích cực chuẩn bị, cố gắng cao nhất để chương trình Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo đúng kế hoạch, tránh dồn nội dung.

Trước đó, trong phiên họp buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ để hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul; khẳng định cần có một Nghị định của Chính phủ để nội luật hóa Công ước Istanbul mà Việt Nam đã tham gia.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo