Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 phải gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị

Quang cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

Tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đợt này, có 890 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, các đồng chí cấp ủy viên của 25 đảng bộ, ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của các cơ sở cùng toàn thể đảng viên của 7 chi bộ cơ sở và đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng đề nghị, sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi với lộ trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình theo từng lĩnh vực gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, có tiến độ rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy các cấp chủ trì thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của cấp ủy để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện đúng lộ trình. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo