Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/11, UBND quận Bình Tân và Hội Nông dân quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn quận. Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên, nông dân đã kiến nghị nhiều vấn đề như: việc xin tách thửa đất nông nghiệp; cách sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp nằm trong dự án lâu năm chưa thực hiện, đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch lâu năm chờ triển khai thực hiện; cần có chính sách hỗ trợ cho mô hình sản xuất có ứng dụng công nghệ cao của nông dân; tháo gỡ khó khăn về lãi suất vay của Ngân hàng trong thủ tục hỗ trợ cho vay vốn theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND TPHCM; cần tạo điều kiện liên kết sản xuất mô hình nông nghiệp đô thị thông qua sử dụng đất nông nghiệp bỏ trống ở nhiều nơi trên địa bàn quận.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị không nên cào bằng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn (2 triệu đồng/người) đối với các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; tạo điều kiện tốt nhất cho lao động nông thôn theo học các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp về: trình độ học vấn, thời gian đào tạo, cấp bậc đào tạo, cấp giấy chứng nhận và giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành việc học nghề...

Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị được lãnh đạo UBND và Hội Nông dân quận ghi nhận và các bộ phận liên quan trả lời, giải thích thêm cho rõ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu đề nghị Hội Nông dân quận rà soát lại đất nông nghiệp xen cài dạng ba beo để phân loại, xét chuyển đổi công năng, định hướng nông dân sử dụng cho phù hợp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật liên quan đến đất đai; định hướng, hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp còn để trống vào liên kết sản xuất, kinh doanh theo những mô hình nông nghiệp đô thị.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cũng đề nghị Hội Nông dân, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị quận tiếp tục phối hợp giao ban định kỳ hàng quý để lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, hội viên, nông dân liên quan đến mảng phụ trách của từng đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Huỳnh Bá Tuấn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo