Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Chủ động nắm tình hình và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 30/6, Cụm thi đua III tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm, cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp”. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra các quận trong Cụm thi đua III đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tập trung tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát đề ra. Trong đó, đã tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 36 tổ chức đảng và 19 đảng viên, thi hành kỷ luật 46 trường hợp; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, đã kiểm tra, giám sát 57 tổ chức đảng và 6 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan tiếp nhận và đề xuất cấp ủy giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các nguồn thông tin theo Quy định 1374 của Thành ủy, nhất là những thông tin liên quan đến cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị tốt các bước tổ chức Đại hội Đảng cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 6 tháng đã tham mưu cấp ủy tiếp nhận và xử lý 126 đơn thư khiếu nại, tố cáo và 43 thông tin. Đảm bảo tốt công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong đó, các đồng chí được lựa chọn bầu vào Ủy ban Kiểm tra cấp ủy khóa mới đều đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đúng với phương án nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 Cao Văn Minh trao đổi thêm một số nội dung mà ngành Kiểm tra phải tập trung thực hiện nhằm giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể: tập trung tham mưu hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020 đề ra; phối hợp các cấp, các ngành tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung kết luận của các Đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên. Trong đó, phải hết sức chú trọng việc thông tin chính xác, kịp thời kết quả kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, không để phát sinh dư luận không tốt, nhất là những lĩnh vực nóng, nhạy cảm. Tập trung giải quyết tố cáo và các đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và đại biểu dự đại hội đảng bộ quận đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định. Tham mưu cấp ủy khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy, đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin theo đúng quy trình. Tập trung tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy khóa mới. Đồng thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo mới của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngay sau khi hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và phát biểu ý kiến, đồng chí Hà Minh Hiền, Trưởng phòng địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí lưu ý Ủy ban Kiểm tra các quận cần tập trung tham mưu cấp ủy đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Chủ động nắm tình hình và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ của cấp ủy các cấp. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả giải quyết các nguồn thông tin theo Quy định số 1374-QĐ/TU về Thành ủy đảm bảo đúng thời gian quy định.

Ngọc Thắm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo