Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Chủ động nắm tình hình và giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Văn Luận trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/8, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch 73-KH/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Phan Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc Công an TPHCM; Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Thị Bích Liên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, kết hợp triển khai các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, các cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đều xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo hàng năm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác chỉ đạo điều hành và phối hợp hành động phòng, chống, tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động có hiệu quả sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có bước phát triển sâu rộng, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của địa phương.

Phát biểu với hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Văn Luận nhấn mạnh: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm tốt công tác vận động nhân dân là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc; là cơ sở để phát triển nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần khắc phục các mặt còn tồn tại và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cần nhân rộng các gương điển hình, người tốt việc tốt, các giải pháp sáng tạo đổi mới để phù hợp với tình hình địa bàn; chủ động nắm tình hình và giải quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh phức tạp và hình thành “điểm nóng” trên địa bàn; đặc biệt là phát huy mô hình tự quản về an ninh trật tự, tạo điều kiện cho lực lượng an ninh cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời đề xuất khen thưởng cho những cá nhân và tập thể có thành tích đột xuất, trọng điểm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội vì mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền quận đã đề ra. 

Dịp này, Quận 11 đã trao giấy khen cho 20 tập thể và 44 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Mỹ Hạnh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo