Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Chống gian lận thương mại nhưng không được ảnh hưởng đến đầu tư kinh doanh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Chihns phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ, chống gian lận thương mại nhưng không được ảnh hưởng đến đầu tư kinh doanh, quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, có vướng mắc phải sớm kết luận đúng sai. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành cần tiếp tục triển khai công tác cải cách với hàng hóa xuất nhập khẩu theo tinh thần vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng tăng cường chống gian lận thương mại, bám sát nhiệm vụ được giao tại Quyết định 824/QĐ-TTg 2019 về phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

“Nhiệm vụ này gác cửa là của Tổng cục Hải quan. Chúng ta phải xử lý sớm, nghiêm những sai phạm, sớm kết luận liên quan đến vụ Asanzo, làm rõ đúng sai. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã nói sẽ sớm có kết luận về vấn đề này, cần phối hợp với các Bộ Công thương, Công an, các bộ khác, có kết luận, đừng để kéo dài” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết còn nhiều  trường hợp khác tương tự, phải triển khai quyết liệt, mạnh mẽ vấn đề này. Đồng thời phải xử lý nghiêm một số vụ để làm gương, nhưng cũng phải đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Đề cập đến thông tin trên báo chí mới đây về việc sản phẩm ván dăm, máy bơm sản xuất ở Trung Quốc tẩy nhãn hiệu, dán nhãn Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Hải quan phải chốt chặt. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến kiểm tra nhà nước về hải quan, để các văn bản đi vào cuộc sống, tránh tình trạng văn bản chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số tồn tại như số lượng thủ tục hành chính mới triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia còn chậm, số lượng còn lại phải triển khai là 45 thủ tục, trong đó 3 bộ trọng điểm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn 12, Bộ Y tế còn 14, Bộ Quốc phòng còn 8 thủ tục. Việc cắt giảm danh mục hàng hóa quản lý kiểm tra chuyên ngành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, mới giảm 15% mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, trong khi chỉ tiêu của Quốc hội là cắt giảm từ 15 – 35%, mới đạt ở mức cận dưới. Một số bộ, ngành còn thiếu quyết liệt, khẩn trương, chậm ban hành thông tư hoặc ban hành thông tư không đúng chỉ đạo, gây cản trở cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ rà soát quy trình thủ tục, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và các giải pháp liên quan nhằm hoàn thành đúng mục tiêu triển khai 61 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Báo cáo của cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại cho thấy, tính đến ngày 10/7, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 174 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 2,3 triệu hồ sơ của hơn 30,9 nghìn doanh nghiệp. Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong 6 tháng đầu năm của các bộ, ngành còn chậm. Mục tiêu triển khai 61 thủ tục hành chính mới đến cuối năm 2019 là khó đạt được.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo