Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Chính sách cần cụ thể, rõ ràng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022.

Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hoá (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch Nguyễn Văn Hùng, sau hơn 20 năm có hiệu lực thi thành, Luật Di sản văn hoá đã bộc lộ một số bất cập cần sớm khắc phục, hoàn thiện. Việc sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có di sản văn hóa. Dự kiến luật sửa đổi bổ sung các quy định bảo đảm cho hoạt động kiểm kê, ghi danh, xếp hạng, công nhận; lập, triển khai quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Hoàn thiện quy định về hoạt động bảo tàng; bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, có chính sách khuyến khích hồi hương di sản… Đồng thời, quy định rõ hơn về nội dung, phân định rõ quyền, trách nhiệm quản lý Nhà nước về di sản.

Qua thảo luận, các thành viên Chính phủ nhất trí với đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hoá (sửa đổi), đồng thời góp ý về các nội dung như cần phân cấp, phân quyền, đi đôi với kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý. Thực tiễn có nhiều công trình văn hóa huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp rất lớn, cần quản lý tốt nguồn lực này để bảo tồn, phát huy tốt hơn giá trị di sản. Cần thống nhất nguyên tắc tiêu chí, tiêu chuẩn, quy tắc quản lý thì mới huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đóng góp từ xã hội. Quy định rõ vấn đề quản lý di sản nằm trong đô thị; quy định về hồi hương cổ vật.

Kết luận phần thảo luận về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, bảo đảm tính tổng thể, toàn diện. Nhấn mạnh việc phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho địa phương, Thủ tướng đề nghị tăng cường quản lý Nhà nước bằng các công cụ pháp lý; phân cấp, phần quyền gắn với phân bổ quyền lực; thanh tra, kiểm tra, giám sát. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy hợp tác công tư, nhưng có cách quản lý hiệu quả. Xây dựng bảo tàng số; giữ gìn, phát huy, tôn tạo di sản gắn với phát triển du lịch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Bộ Khoa học-Công nghệ là cơ quan soạn thảo), Thủ tướng đề nghị rà soát chính sách để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật có liên quan, với các FTA, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không để bỏ sót, trùng lắp; sát với tình hình, khả thi, hiệu quả. Đổi mới quy trình, rút gọn thủ tục, phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn. Rà soát kỹ các tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành để bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lắp, không để khoảng trống pháp lý.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một đột phá chiến lược, là trọng tâm ưu tiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế. Thủ tướng đề nghị bám sát nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng pháp luật. Trên cơ sở thực tiễn, cần rà soát, tháo gỡ những vướng mắc; bổ sung, hoàn thiện những vấn đề gì luật pháp chưa quy định nhưng thực tiễn đã diễn ra nhiều, mục tiêu là tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Thủ tướng nêu rõ, chính sách phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật có liên quan. Chính sách cần cụ thể, rõ ràng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý xung đột pháp luật, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế, hoặc lấp đầy các khoảng trống pháp lý. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức; khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Khi xây dựng luật cần đầu tư cho công tác đánh giá tác động chính sách; tham vấn rộng rãi chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động.

Trước đó, Chính phủ đã trình Quốc hội 14 dự án luật để Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4 khoá XV. Quốc hội đã thông qua 6 luật, cho ý kiến về 7 dự án luật, chỉnh lý 1 dự án luật là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo