Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện về việc chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Mặt khác, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, UBND TP yêu cầu nghiên túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ; coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích và hướng dẫn cặn kẽ về quy trình xử lý công việc. Luôn thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn” - xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Bên cạnh đó, khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; âm lượng vừa đủ nghe, giữ thái độ lịch sử, không gắt gỏng hay nói trống không; không ngắt điện thoại đột ngột.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo