Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Chấn chỉnh những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật để “không thể tham nhũng”

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 9/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Tại điểm cầu tại TPHCM, đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nổi cộm

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết: Năm 2021 ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTN và CCTP được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN để “không thể tham nhũng”. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành 2 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10 – KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; phối hợp tham mưu triển khai Đề án xây dựng Nghị quyết về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP, nhất là các văn bản mới được ban hành.

Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát và tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, PCTN và CCTP; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội;…

Ngoài ra, chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo là “có vụ việc thì phải được xác minh làm rõ”, “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

Trước mắt, tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các văn bản quan trọng về nội chính, PCTN và CCTP. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tăng cường sử dụng chuyên gia, nhà khoa học để nâng cao hiệu quả tham mưu của ngành Nội chính Đảng; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan, thận trọng về công tác cán bộ.

TPHCM đã tiếp dân, tổ chức đối thoại với dân 2.664 cuộc

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định 11 của Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết: Năm 2020, đồng chí Bí thư Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ đạo TP xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn TP; đẩy mạnh công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với 13 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo Thường trực UBND TP chú trọng phối hợp với Thanh tra Chính phủ, một số Bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến hướng dẫn, giúp TP tiếp tục củng cố hồ sơ, cơ sở pháp lý, đề ra các chính sách nhằm triển khai thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ một cách thận trọng, chặt chẽ. Chủ động tổ chức đối thoại, lắng nghe, vận động thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân tại các dự án để chỉ đạo rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án phù hợp với quy định của pháp luật nhằm có thể đáp ứng một cách tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân, tiến tới từng bước giải quyết có kết quả các vụ việc khiếu kiện, qua đó đã đưa ra khỏi danh sách 4/13 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài…

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP Lê Thanh Liêm cho biết, năm 2020, các đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy đã tiếp dân, đối thoại với dân 479 cuộc; bí thư đảng ủy xã - phường, thị trấn trên địa bàn TP đã tiếp dân, tổ chức đối thoại với dân 2.664 cuộc; Chỉ đạo Chủ tịch UBND cùng cấp nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo pháp luật tiếp công dân; tập trung tham mưu, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài nhằm không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ...

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân trong thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Lê Thanh Liêm cho biết: TP tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các quận - huyện, xã - phường, thị trấn trong việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, gương mẫu trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; có thái độ kiên quyết xử lý người đứng đầu cấp ủy các cấp không thực hiện nghiêm túc Quy định 11 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, chỉ đạo người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban ngành TP thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động tham mưu, đề xuất người đứng đầu cấp ủy tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân, với tổ chức và doanh nghiệp để lắng nghe, chỉ đạo xử lý, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị mà chính quyền đã xử lý, giải quyết đúng quy định, hết thẩm quyền nhưng người dân chưa đồng thuận. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, đề cao vai trò giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo