Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Cảng Sài Gòn nâng cao năng lực cạnh tranh với các cảng trong khu vực

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 28/2, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và truyền thống anh hùng, xây dựng Cảng Sài Gòn ngày càng hiện đại, phát triển bền vững; nâng cao đời sống người lao động; tích cực xây dựng, phát triển ngành hàng hải và TPHCM”. Đây là cơ sở Đảng tổ chức Đại hội điểm và Đảng bộ duy nhất thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải.

Đến dự có Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Thị Kim Thuý và 80 đại biểu chính thức đại diện cho 253 đảng viên về dự Đại hội.

Đạt 8/9 mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Võ Hoàng Giang cho biết: Từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cảng Sài Gòn đã chuyển đổi thành công từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần có vốn nhà nước 65,45%.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã đạt 8/9 mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIII đề ra; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng cao, từng bước nâng dần thu nhập của người lao động; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ nghiêm túc, công khai, minh bạch, đổi mới công tác đánh giá cán bộ để nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý, điều hành của cán bộ. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 94 đảng viên, vượt 25,33% chỉ tiêu.

Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã xác định mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững; quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn đơn vị; giữ vững thương hiệu Cảng Sài Gòn là một trong những cảng biển quốc gia hàng đầu tại khu vực phía Nam của Tổ quốc...

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng xác định 9 chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Phấn đấu các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hàng năm có mức tăng trưởng hợp lý; hoàn thành dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1; Phấn đấu thu nhập của cán bộ, công nhân viên tăng bình quân 5%/năm; Bình quân mỗi năm kết nạp từ 8 đến 10 đảng viên…

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở rộng các loại hình dịch vụ, kinh doanh

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Thị Kim Thuý đề nghị Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn cần định hướng, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của đơn vị; nâng cao năng lực cạnh tranh với các cảng trong khu vực, mở rộng thêm các loại hình dịch vụ, kinh doanh; phấn đấu xây dựng và phát triển thành công đạt doanh thu từ dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, tiếp tục đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn Cảng; chủ động, tăng cường, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt, người có uy tín trong tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Về xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Thị Kim Thuý đề nghị Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để phân cấp, thực hiện ủy quyền một cách hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc của đơn vị; phát huy cao nhất vai trò giám sát, phản biện xã hội các đoàn thể, cán bộ đảng viên và người lao động trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn gồm 15 đại biểu. Đồng thời, Đại hội đã tổ chức bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Võ Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, đồng chí Võ Hoàng Giang, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 80/80, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội cũng bầu 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo