Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Cần xây dựng mô hình tổ chức quản lý phù hợp

Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham quan Trung tâm điều hành giao thông thông minh. (Ảnh: Huỳnh Mai)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/12, đoàn giám sát kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2015” của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài, làm trưởng đoàn đã đến giám sát thực tế tại Trung tâm điều hành giao thông thông minh, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, cùng Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM – cơ quan thường trực giúp việc cho UBND TPHCM trong việc theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Đề án.

Thông tin về kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM Lê Quốc Cường cho biết, TP đã triển khai thực hiện các Trung tâm thuộc Đề án xây dựng Đô thị thông minh, gồm: Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, Trung tâm an toàn thông tin TPHCM và xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP, đạt được một số kết quả giai đoạn 1.

Trong đó, đã triển khai hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu ở nhiều lĩnh vực, vận hành cổng thông tin cung cấp dữ liệu mở (về khám chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, dự án đầu tư nước ngoài…); đồng thời trình UBND TPHCM thông qua Quy chế tích hợp và vận hành Kho dữ liệu dùng chung nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc chia sẻ nguồn dữ liệu này.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh (tại UBND TPHCM) đã triển khai thí điểm kết nối, tích hợp dữ liệu hệ thống camera giám sát của Sở Giao thông - Vận tải và UBND một số quận huyện với hơn 1.100 camera; ứng dụng hệ thống GIS quản lý hạ tầng đô thị gồm các lớp dữ liệu bưu chính viễn thông, điện nước, cấp thoát nước, tài nguyên môi trường…

Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển) đã có được nền tảng vận hành gồm: hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, hệ thống dashboard trực quan hóa dữ liệu và khung báo cáo định kỳ (hàng tháng, giữa năm, cả năm), đề án khoa học xây dựng mô hình, kịch bản dự báo. Từ đó ứng dụng dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP (chủ yếu cho năm 2020), phục vụ Đề án khoa học “Nghiên cứu đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2016 – 2020 và dự báo kịch bản phát triển giai đoạn 2021 – 2025” của TP.

Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh. (Ảnh: Ngọc Tuyết) Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh. (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM Lê Quốc Cường cho biết, nhìn chung dù gặp nhiều khó khăn, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo TP, Đề án đạt được kết quả nhất định với sự quyết tâm cao độ của các đơn vị trực tiếp tham gia Đề án. Để Đề án được triển khai hiệu quả hơn, đồng chí Lê Quốc Cường kiến nghị nhanh chóng xây dựng mô hình tổ chức quản lý phù hợp cho các đơn vị, cùng cơ chế phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các sở ngành liên quan.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn mà các đơn vị thực hiện Đề án gặp phải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy  TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài mong rằng Sở Thông tin - Truyền thông TP  nhanh chóng hoàn thiện và đề xuất  xây dựng mô hình tổ chức quản lý hiệu quả cho Đề án; tiếp tục tăng cường kết nối giữa các sở ngành, cơ quan, đơn vị trong việc chia sẻ dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền kết quả triển khai, hiệu quả của Đề án nhằm thu hút sự quan tâm của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực xã hội (người dân, doanh nghiệp - nhà đầu tư, các hiệp hội…) cùng tham gia triển khai Đề án.

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo