Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Cần tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân về công tác xây dựng Đảng

Buổi khảo sát về thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 4/4, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn khảo sát về thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè. Tham gia cùng đoàn có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng.

Báo cáo tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy luôn bám sát nội dung quy chế để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo mối quan hệ trong quá trình tổ chức và hoạt động; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, kiện toàn bộ máy tổ chức, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy tính chủ động, sáng tạo, toàn diện, sâu sát thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo luôn có định hướng nội dung trọng tâm, trọng điểm, có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp theo từng thời điểm để tập trung lãnh đạo hoàn thành. Triển khai hiệu quả ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến” hướng đến tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh, giám sát và tương tác với cơ quan chính quyền của huyện.

Ngoài ra, huyện cũng quan tâm đầu tư các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trí tuệ, có năng lực thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm cao; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Các giải pháp đã thực hiện như: tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; thực hiện việc đưa cán bộ được quy hoạch tiếp cận các chức danh quy hoạch; kiên quyết không bố trí chức vụ đối với cán bộ chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ; tạo nguồn cán bộ trẻ thông qua việc tuyển dụng định suất thứ 3 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, thị trấn…

Tại buổi khảo sát, Huyện ủy Huyện Nhà Bè kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng sớm sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy và của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh, cấp huyện để phù hợp với thực tiễn hiện nay. Cụ thể là việc quy định về biên chế gắn với việc triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm. Ban Tổ chức Trung ương cần xem xét điều chỉnh hướng dẫn về tổ chức của Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan chính quyền, Đảng bộ Doanh nghiệp theo hướng tổ chức lại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy chế. Thành ủy TPHCM cần xây dựng và ban hành quy định cụ thể về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo mối quan hệ giữa cấp ủy cấp huyện với các cơ quan, đơn vị ngành dọc của TP trong công tác phối hợp đánh giá chất lượng cán bộ cơ quan, đơn vị, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu cho rằng Huyện ủy huyện Nhà Bè cần quy định trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND huyện; tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội; cần tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân về công tác xây dựng Đảng, chính quyền cho phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo