Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Cần tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/9, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao góp phần đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên” (ảnh). Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTT-DL Lương Văn Nhiền tham dự hội nghị.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đã được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, chú trọng thực hiện thường xuyên. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống nhân dân để tìm tòi, phát triển tài năng, năng lực sáng tác, biểu diễn; đồng thời cũng đã kịp thời khuyến khích, động viên, tôn vinh văn nghệ sĩ có các tác phẩm có giá trị cao, thông qua các cuộc thi, giải thưởng,… để họ hăng say sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên nhất là trong đội ngũ văn nghệ sĩ, vận động viên thuộc khối; mối quan hệ và tác động của các biểu hiện suy thoái…

Nhiều ý kiến cũng nêu ra những giải pháp để đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị cao đẹp của văn hóa, nghệ thuật, thể thao như: Mỗi văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập đường lối, chủ trương của Đảng; cần tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống nhân dân để tìm tòi, phát triển tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị cần có cơ chế khuyến khích, động viên, tôn vinh văn nghệ sĩ, các tác phẩm có giá trị cao, thông qua các cuộc thi, giải thưởng, để họ hăng say sáng tạo; khuyến khích, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia hoạt động văn học, nghệ thuật để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tài năng, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo