Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020

Cần mở rộng cơ chế tự chủ cho hai đại học quốc gia

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục – Thanh thiếu, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 1/6, tại TPHCM đã diễn ra buổi làm việc của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục – Thanh thiếu, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội với Đại học Quốc Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM để nghe ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về Đại học quốc gia.

Tham dự buổi làm có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục – Thanh thiếu, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Kim Sơn.

Đề cập đến việc xây dựng Nghị định quy định về Đại học Quốc gia, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục – Thanh thiếu, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nêu 3 quan điểm. Đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong hệ thống giáo dục đại học phải có các trung tâm giáo dục nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đủ tầm; làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đi đầu dẫn dắt và hội nhập quốc tế. Đó là một chiến lược của Đảng. Cùng với đó là phải tuân thủ Luật Giáo dục Đại học. Đến nay có 3 Luật khá hoàn chỉnh bổ sung cho nhau. Đó là Luật Giáo dục năm 2019; Luật Giáo dục Đại học năm 2018; trước đó là Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ba Luật này đang phối hợp để điều chỉnh toàn bộ hệ thống giáo dục Việt Nam. Riêng Luật Giáo dục Đại học một trong những nội dung lớn là tự chủ đại học, ẩn sau tự chủ Đại học là tinh thần đại học. Đó là phải đào tạo tầng lớp trí thức tinh hoa cho đất nước. Các Đại học Quốc gia phải làm được việc này.  Thứ 3 là việc đầu tư tập trung phải trên bình diện đánh giá hiệu quả hoạt động.

Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt cho biết, từ khi Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập có 4 Nghị định liên quan trực tiếp Đại học Quốc gia đều thể hiện sự tiến bộ các văn bản trước đó. Đơn vị rất mong chờ điều đó khi Nghị định về quy định Đại học Quốc gia được ban hành trên cơ sở đã có Luật Giáo dục Đại học có nhiều tiến bộ; từ đó tạo cơ hội cho giáo dục Đại học phát triển, trong đó có Đại học Quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho hay cách đây hơn 25 năm khi xuất hiện chủ thể Đại học Quốc gia, Việt Nam đã mở đầu chặng đường mới quan trọng, bắt đầu ý tưởng cho tự chủ đại học, về hội nhập quốc tế, học thuật. Thời điểm này làm, khi xây dựng Nghị định quy định về Đại học Quốc gia, cần xác định hai Đại học Quốc gia gánh vác những gì; thử nghiệm, tiên phong cho những nội dung nào ít nhất là 10 năm, vài chục năm sau để góp phần phát triển giáo dục đại học của đất nước. Khi ban hành Nghị định mới cần có tổng kết những Nghị định trước, nghị định đang được áp dụng. Nghị định  mới phải vừa mở đường cho Đại học Quốc gia phát triển tiên phong và Đại học Quốc gia sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đồng thời phải tránh chồng chéo, tránh rủi ro pháp lý cho đại học Quốc gia, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn kiến nghị một số vấn đề về quyền quyết định đầu tư, các tự chủ khác của hai đại học quốc gia cần được xem như các chủ thể trực thuộc Chính phủ khác. Bên cạnh đó, cần cho hai Đại học học Quốc gia được tự chủ tài chính các đơn vị thành viên và các đơn vị bên trong; tự chủ một cách đa dạng.

Về vấn đề đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho rằng, qua kiểm định quốc tế 2 Đại học Quốc gia là hai đại học xuất sắc trong thực tế hiện nay. Đây là thời điểm Đại học Quốc gia đề xuất Bộ Giáo dục – Đào tạo tốt nhất không nên đề xuất quy chế đào tạo nữa. Vì quản lý trong cả nước bằng một số quy chế là hình thức quản lý trên cơ sở phương diện hành chính. Luật Giáo dục Đại học sửa đổi đã mở đường cho việc chuyển quản lý Nhà nước bằng hành chính sang quản lý chất lượng bằng các hệ chuẩn. Nếu Bộ chưa thực hiện bỏ xây dựng các quy chế thì khi Bộ ban hành quy chế không áp dụng cho hai Đại học Quốc gia, ít nhất là phương diện tổ chức đào tạo. Hai trường đã khẳng định được đào tạo chất lượng cao và có đầy đủ tự tin ban hành quy chế đào tạo riêng cho mình để thực sự mở đường, tiên phong, thí điểm theo chuẩn quốc tế.

Tại buổi làm việc, một số ý cho rằng, Nghị định về quy định Đại học Quốc gia phải mở ra đột phá nhiều hơn và đòi hỏi nhiều hơn với hai Đại học Quốc gia, giúp hai đơn vị hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ chiến lược của mình. Trong đó phải mở rộng hơn cơ chế tự chủ cho hai Đại học Quốc gia.

Dự thảo Nghị định quy định về Đại học Quốc gia đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo