Chủ Nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021

Cần có cơ chế đãi ngộ đối với các công nhân xuất sắc

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân phát biểu tại tọa đàm.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Viện Công nhân Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức Chương trình tọa đàm “Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân cho rằng: Công đoàn tại các cơ sở khi tổ chức thực hiện các hoạt động cần gắn với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng. Đồng thời, vận động, tổ chức cho cán bộ công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp TP, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân đề nghị tổ chức đảng tại các khu chế xuất và công nghiệp cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp và người lao động. Chỉ đạo đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành CĐCS khi xem xét giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú, tích cực, cần quan tâm và nắm thêm gia cảnh, lịch sử bản thân của đối tượng được giới thiệu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của từng trường hợp, để qua đó khi giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp tỉ lệ đạt sẽ cao hơn; tránh trường hợp do chủ quan, khi giới thiệu xong không được hoặc không đủ điều kiện kết nạp, hoặc chỉ giới thiệu cho có số lượng, sẽ dễ làm cho người được giới thiệu nản lòng, mất ý chí phấn đấu.

Đồng thời, cần phải nâng cao vai trò của chi bộ tại doanh nghiệp, tránh tình trạng thành lập theo hình thức vì sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp sẽ có tác dụng tạo sức hấp dẫn lớn đối với quần chúng là lao động trong doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp quần chúng vào tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này là công việc thường xuyên phải được quan tâm.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng cho rằng hiện nay các chi bộ ngoài quốc doanh, đảng viên không có thời gian sinh hoạt, phải sinh hoạt ngoài giờ. Bên cạnh đó, kinh phí cho chi bộ Đảng hoạt động quá hạn hẹp, không thể thăm hỏi, hỗ trợ đảng viên khi khó khăn... Đồng thời, các đại biểu đề xuất cần có quy định thời gian sinh hoạt Đảng vào luật; thủ tục kết nạp Đảng đơn giản để thu hút công nhân vào Đảng. Tổ chức đảng cần có cơ chế đãi ngộ, cân nhắc đối với các công nhân xuất sắc...

Lam Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo