Thứ Bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Các đơn vị quản lý hệ thống camera phải chia sẻ dữ liệu hình ảnh giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, việc quản lý, tích hợp, chia sẻ và khai thác hệ thống giám sát hình ảnh phải phù hợp với kiến trúc hệ thống quản lý tập trung camera giám sát trên địa bàn TP và các quy định có liên quan. Dữ liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống giám sát hình ảnh được đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác bởi cơ quan Nhà nước là tài sản của Nhà nước, được bảo vệ, chia sẻ và khai thác nhằm phục vụ công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của cơ quan Nhà nước, hướng tới phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị quản lý hệ thống camera phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu hình ảnh giám sát tại các khu vực công cộng (đường phố, vỉa hè, công viên, quảng trường, bến xe, bến tàu, bệnh viện, trường học, sông ngòi, kênh rạch), các vị trí liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phạm vi quản lý, sở hữu của đơn vị về hệ thống quản lý tập trung camera giám sát nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP và công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác, dữ liệu từ các hệ thống giám sát hình ảnh phải được kết nối, tích hợp, đồng bộ, thống nhất và đảm bảo chia sẻ cho các đơn vị có nhu cầu khai thác. Dữ liệu này phải được quản lý tập trung trong hệ thống quản lý tập trung camera giám sát của TP và có phương án sao lưu dự phòng về Trung tâm dữ liệu của TP.

Bên cạnh đó, tất cả thông tin liên quan đến dữ liệu từ các hệ thống giám sát hình ảnh được kết nối, quản lý tập trung phải đảm bảo tính cập nhật và chính xác. Việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác hệ thống quản lý tập trung hình ảnh giám sát phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng và các quy định có liên quan.

Ngoài ra, việc lắp đặt các thiết bị camera giám sát trên địa bàn TP phải đảm bảo phù hợp về vị trí, tầm quan sát, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn điện và phù hợp với kế hoạch phát triển mạng lưới camera giám sát của TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo