Thứ Ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020

Các công trình xây dựng nông thôn mới phải phục vụ hiệu quả đời sống người dân

Bí thư Huyện ủy Củ Chi Trương Văn Thống phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/8, Huyện ủy Củ Chi tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong đấu thầu, chỉ định thầu, công khai chủng loại vật tư, thiết bị trong việc nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đề dẫn, giai đoạn 2010-2015, trên địa bàn huyện có tổng số 798 công trình nông thôn mới được phê duyệt đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 1.669 tỷ đồng. Năm 2017, huyện được công nhận là huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 nhận thấy có những hạn chế cần phải tập trung tháo gỡ như: Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư thiếu chính xác dẫn đến tổng mức đầu tư không đúng; áp dụng quy trình chỉ định thầu không đúng quy định với giá gói thầu; đồng thời không thẩm định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; thanh toán sai khối lượng thi công thực tế, không đúng với thiết kế, dự toán.

Trong Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện có tổng số 544 công trình được phê duyệt đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư gần 3.132 tỷ đồng, trong đó có 522 công trình do xã làm chủ đầu tư. Để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng công trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, công tác kiểm tra, giám sát định kỳ là hết sức quan trọng. Nhiều ý kiến xoay quanh chuyên đề được mổ xẻ, trao đổi kinh nghiệm, trong đó vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát trong lập hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu là rất cần thiết.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Trương Văn Thống nhấn mạnh, các công trình đầu tư xây dựng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 phải phục vụ hiệu quả đời sống người dân, đổi mới bộ mặt nông thôn. Trong quá trình thực hiện xây dựng các Đề án nâng chất nông thôn mới phải chú trọng tính hiệu quả, kịp thời, công khai minh bạch và đảm bảo đúng quy trình, quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu của các cơ quan nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu; đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, không để xảy ra sai sót và vi phạm, góp phần tiết kiệm kinh phí trong đầu tư xây dựng và mua sắm sử dụng vốn Nhà nước nhằm duy trì các hoạt động thường xuyên.

Kiều Ngân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo