Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông phải theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thực hiện xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa có Công văn số 5392 /BGDĐT- NGCBQLGD gửi các sở GD-ĐT về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Công văn nêu rõ, ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó quy định: mỗi chuyên ngành có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực (10/12/2021), khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập. Đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế cho các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành.

Vì vậy, trong thời gian này, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Bộ cũng đề nghị các sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo