Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Bình Thạnh: Tăng cường kiểm tra thường xuyên tình hình quản lý đất công

Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chủ trì tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 13/1, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (ảnh).

Trong năm 2019, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động kiểm tra, giám sát các thông báo kết luận sau kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy; kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong quản lý đất dôi dư qua thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

Đối với cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở cũng đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Qua đó, đã tổ chức kiểm tra 229 tổ chức đảng, 104 đảng viên; giám sát 163 tổ chức đảng, 90 đảng viên về các nội dung như lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng viên; thực hiện tài chính, ngân sách, thu nộp và sử dụng đảng phí. Qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để phát sinh vụ việc tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hoạt động trang “Người Bình Thạnh”; thường xuyên kiểm tra các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện luân chuyển cán bộ; tập trung công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra chuyên đề, thanh tra đột xuất về quản lý đất công, đất dôi dư.

Đối với công tác thực hiện Quy định 1374, các cấp ủy Đảng đã tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định 1374; tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Quy định 1374; triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản mới của Đảng đến cán bộ đảng viên trên địa bàn quận, đã góp phần nâng cao nhận thức và có sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên về việc thực hiện Quy định 1374. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thông tin phản ánh theo Quy định 1374 thực hiện tập trung, không để tồn đọng gây bức xúc, hình thành điểm nóng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Vũ Ngọc Tuất đề nghị các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra cơ sở rà soát và khắc phục các nội dung còn hạn chế của đơn vị trong năm 2019, tăng cường kiểm tra thường xuyên tình hình quản lý đất công, đất dôi dư qua thực hiện các dự án trên địa bàn phường; chú trọng tái kiểm tra việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, tiếp tục kiểm tra, giám sát; việc thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo thực hện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp; lãnh đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và Quy định 1374-QĐ/TU trong năm 2020.

Trần Quang Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo