Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020

Bình Thạnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất phát biểu kết luận tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/8, Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận”. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận”. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” đến từng hộ dân nhằm phát huy tối đa nguồn thông tin của người dân về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn quận; chủ động xây dựng cẩm nang, sổ tay tuyên truyền pháp luật và thực hiện tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn mình quản lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác quản lý trật tự xây dựng.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện thường xuyên việc tổ chức các buổi họp giao ban giữa các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo UBND các phường nhằm đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế về tình hình xây dựng không phép tại địa phương, đồng thời UBND quận có chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ về nhân sự và nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo theo đúng trình tự quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất yêu cầu các cấp ủy Đảng ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện; đồng thời quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 23-CT/QU đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận. Đồng chí Vũ Ngọc Tuất cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo thực hiện, đánh giá và nhận định thực trạng về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận; đồng thời đề nghị trên cơ sở tình hình thực tiễn đánh giá khách quan về những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, cần có các giải pháp khắc phục nhằm chấn chỉnh việc quản lý xây dựng trên địa bàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian tới.

Trần Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo