Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020

Bình Thạnh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Hồng Đào chủ trì tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Thạnh đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm; giao ban quý 2/2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quận ủy quận Bình Thạnh tập trung triển khai chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019; chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở tập trung triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Bên cạnh đó đã tổ chức quán triệt kịp thời các Quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quy định hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đoàn giám sát của Ban Thường Quận ủy; quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc chấp hành, giám sát chuyên đề; quan tâm củng cố nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Thạnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức Đảng và 10 đảng viên; cấp ủy cơ sở tổ chức 28 cuộc kiểm tra đối với 23 tổ chức đảng và 19 đảng viên, 27 cuộc giám sát 22 tổ chức Đảng và 18 đảng viên; thi hành kỷ luật 7 trường hợp vi phạm với hình thức khiển trách 6 trường hợp và cảnh cáo 1 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 33 tổ chức đảng, kiểm tra nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 6 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 18 tổ chức và 18 đảng viên; tiếp nhận và xử lý 5 đơn tố cáo; thi hành kỷ luật 5 đảng viên với hình thức khiển trách 2 trường hợp, khai trừ 3 trường hợp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Hồng Đào đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy tiếp tục triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, trong đó chú trọng quán triệt thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trần Quang Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo