Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Bình Thạnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp

Phó Bí thư Quận ủy Lâm Đình Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/9, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tham dự có đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy.

Trong thời gian qua, Quận ủy Bình Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác phổ biến quán triệt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ công nhân, người lao động; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đời sống cho đội ngũ công nhân, người lao động của quận.

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn quận của quận Bình Thạnh có 16.053 doanh nghiệp, trong đó: 15.589 đơn vị ngoài Nhà nước, 464 công ty nước ngoài với tổng số lao động đang làm việc là 198.756 lao động.

Về trình độ của công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp: Cao đẳng trở lên đạt tỷ lệ 46,31%; trung cấp, công nhân kỹ thuật đạt tỷ lệ 21,8%; công nhân lao động có trình độ phổ thông đạt tỷ lệ 24,84%; về thu nhập bình quân của người lao động: trong các đơn vị khu vực Nhà nước là 9.000.000 đồng/tháng, trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là 7.100.000 đồng/tháng, trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9.900.000 đồng/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy Lâm Đình Thắng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể cần tiếp tục tăng cường công tác quán triệt Nghị quyết số 20 trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, nhất là công tác tuyền truyền, vận động doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho công nhân, người lao động; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp trong nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của công nhân và người lao động trên địa bàn quận.

Dịp này, Quận ủy Bình Thạnh đã khen thưởng 15 đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 20 trong thời gian qua.

Ngô Thị Hường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo