Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Bình Thạnh: Chú trọng tính tiên phong, gương mẫu và phát huy vai trò người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Ngọc Tuất phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 2 ngày 20 và 22/6, Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Hoàng Song Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ ra những hạn chế trong việc triển khai thực hiện; đề ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2020 của TP “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Kết quả, qua 4 năm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên hệ thống Mặt trận và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Việc tổ chức học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Quận ủy và cấp ủy cơ sở triển khai chu đáo, chất lượng nghiên cứu, học tập được nâng lên, tạo sự lan tỏa tích cực. Quận đã tổ chức hiệu quả đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo được sự lan tỏa những giá trị nhân văn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đáng chú ý, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được làm thường xuyên hơn với nội dung thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chính quyền các cấp. Nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại 100% tổ dân phố - mặt trận đã đem lại hiệu quả trong việc tuyên truyền về học và làm theo Bác trong cộng đồng dân cư.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong việc giáo dục, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều biện pháp sinh động, hiệu quả đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; góp phần nâng cao nhận thức và hành động, hình thành nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả ở khu dân cư.

Các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh thần, ý thức trách nhiệm, từ đó kỷ cương, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các nội dung đột phá theo kế hoạch toàn khóa được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện cơ bản đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá về giải quyết các vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và công tác chăm lo đời sống người dân. Nhìn chung việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn đối với người dân.

Hội nghị đã ghi nhận được 15 ý kiến phát biểu về những mô hình, giải pháp và đề xuất những kiến nghị để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nhân rộng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Cần lựa chọn việc học và làm theo; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt tại tổ dân phố - Mặt trận.

Bên cạnh đó, cần nêu cao vai trò của đảng viên; chú trọng tính tiên phong, gương mẫu và phát huy vai trò người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình "Mỗi tập thể một công trình thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát Lợi


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo