Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Bình Thạnh: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc

Các đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 19/7, UBND quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở của quận Bình Thạnh đã quan tâm chỉ đạo về công tác dân tộc, đặc biệt quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, góp phần xây dựng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ngoài ra, quận cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi đối với người đứng đầu và người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số góp phần tạo sự gần gũi, gắn bó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, người tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, hướng tới xây dựng sự đồng thuận trong xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của quận.

Trong nhiệm kỳ qua, quận đã hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 332 em học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn với hơn 269 triệu đồng; tạo điều kiện cho 30 học sinh dân tộc Hoa, Chăm học viết và nói tiếng dân tộc. Ngoài ra, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 28 triệu đồng.

Bên cạnh đó, quận cũng quan tâm thực hiện công tác khuyến khích, thu hút cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số vào công tác tại các phòng ban, đơn vị và các UBND phường; ưu tiên bố trí cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc trong các lĩnh vực. Hiện Đảng bộ quận có 51 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 0,004% trong tổng số đảng viên toàn quận; 768 đoàn viên thanh niên và 989 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận là người dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội. Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bình Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong tình hình mới; quan tâm chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phát triển về văn hóa, có chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là dân tộc thiểu số.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Ngọc Tuất đề nghị đồng bào các dân tộc nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạng của từng dân tộc, cùng nhân dân TP nói chung, quận Bình Thạnh nói riêng vượt qua khó khăn thử thách, không ngừng vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho gia đình, làm lợi cho đất nước.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ban Dân tộc TP trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân là người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động công tác dân tộc.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo