Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Bình Tân: Tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019

Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN quận thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Sảnh

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/10, Quận ủy Bình Tân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận mở rộng lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân quận đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, môi trường được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhiều đổi mới, tiến bộ; phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện cải cách hành chính được nâng lên rõ nét.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình kết quả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về bổ sung chỉ tiêu cải cách hành chính vào Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2019, 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và lấy phiếu tín nhiệm bầu Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị cũng thông qua Tờ trình về bổ sung chỉ tiêu cải cách hành chính vào Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2019, 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Lấy phiếu tín nhiệm bầu Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy Võ Ngọc Quốc Thuận đánh giá cao kết quả trong 9 tháng đầu năm, trong đó nhiều đơn vị, địa phương đã có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong những tháng còn lại, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu các đơn vị tập trung cao chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, gồm: Thống kê, rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế - xã hội để có biện pháp hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng ở cơ sở.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo