Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Bình Tân: Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

Các tập thể nhận Giấy khen của UBND quận Bình Tân.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/8, UBND quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/1/2016 của UBND quận về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân trên địa bàn quận; sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư trên địa bàn quận Bình Tân.

Theo báo cáo tại hội nghị, hơn 4 năm qua, lãnh đạo UBND quận đã thực hiện 542 buổi tiếp công dân với 602 lượt người; bộ phận Tiếp công dân của UBND quận đã tiếp 2.741 lượt công dân. Nội dung tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, dự án, lĩnh vực cấp phép xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường… Trong tổng số 3.519 đơn tiếp nhận về khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (gọi chung là đơn thư) có 2.005 đơn thư thuộc thẩm quyền quận đã được giải quyết. Hiện trên địa bàn quận không có các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND quận đã tiếp nhận 315 đơn thư của công dân, đã xử lý 311 đơn thư. Lãnh đạo UBND quận thực hiện 38 ngày tiếp định kỳ và 13 ngày đột xuất với 57 lượt tiếp công dân. UBND 10 phường đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết tổng cộng 158 đơn thư của công dân; tiếp tổng cộng 217 lượt công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn quận Bình Tân không xảy ra trường hợp nhiều người cùng khiếu kiện, tố cáo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu đề nghị cán bộ chuyên trách tiếp công dân từ quận đến 10 phường cần tăng cường phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt hơn nữa trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thủ trưởng UBND 10 phường nâng cao trách nhiệm, có phân công, phân nhiệm, theo dõi, đeo bám giải quyết, xử lý các đơn thư. Tăng cường và nâng chất công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa những bức xúc của công dân, hạn chế tình trạng gửi đơn thư vượt cấp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp quận và UBND 10 phường cần tăng cường phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý cho công dân để góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật nhằm giảm bớt các đơn thư gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý…

Dịp này, UBND quận Bình Tân trao tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm 2020.

Huỳnh Bá Tuấn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo