Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Bình Tân: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 22/10, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ quận Bình Tân. Tham dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Võ Ngọc Quốc Thuận.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Văn Dự cho biết, 5 năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đáng chú ý, công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII từng bước đi vào nền nếp sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ và kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngày càng chặt chẽ, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những vấn đề bức xúc nổi cộm, mới phát sinh, không để xảy ra, hạn chế thấp nhất những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Võ Ngọc Quốc Thuận đề nghị các cấp ủy đảng cần chú trọng tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành Cương lĩnh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa VII “Về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, gắn bó, tận tụy phục vụ nhân dân; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo