Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020

Bình Tân: Lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên, người dân để tập trung xử lý, giải quyết

Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 19/9, Quận ủy Bình Tân tổ chức tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc Bác - đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân” và tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Đến dự có đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung vào những nội dung về: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào, mô hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an nhân dân thực hiện tốt 6 lời dạy của Bác, xây dựng đơn vị vững mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội,…

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Lê Văn Thinh khẳng định “Bản Di chúc lịch sử của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 50 năm trước vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho Đảng ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau”.

Đồng chí Lê Văn Thinh ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã tích cực tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn quận. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giá trị quý báu của Bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Dịp này, Quận ủy Bình Tân tặng giấy khen 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo