Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao học bổng tặng học sinh các dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP tại Quận 8 năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 1811/KH-STTTT về tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III – 2019.

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác định mục đích tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những thành quả tích cực trong công tác dân tộc của TP và các quận huyện, ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng.

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện tốt các chương trình hành động của TP, Đảng bộ TP trong giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM yêu cầu các cơ quan báo đài của TP xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đa dạng, đầu tư đổi mới với nhiều hình thức khác nhau, dễ hiểu, dễ tiếp cận nhằm tác động hiệu quả đến nhận thức của người dân về các vấn đến liên quan đến Đại hội và công tác dân tộc. Bên cạnh đó, sử dụng hình thức thể hiện và ngôn từ dễ hiểu, gần gũi để tăng khả năng tiếp cận và thấu hiểu của người dân.

Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ tin bài để kịp thời phát hiện và xử lý những thông tin không chính xác, không đúng định hướng, gây tác động xấu đến dư luận và ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền về công tác dân tộc vốn là một đề tài khá nhạy cảm. Khi thực hiện tuyên truyền, cần đảm bảo tuân thủ định hướng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường trách nhiệm khi đưa tin, bài về công tác dân tộc trên địa bàn TP…

Cũng theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền cần giới thiệu kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại TPHCM giai đoạn 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2019 – 2024; Giới thiệu phong tục tập quán, văn hóa nghệ thuật thể hiện bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP; Tuyên truyền những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số TPHCM từng tham gia, chiến đấu, hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; những gương người tốt việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, người con hiếu thảo, gia đình văn hóa, tấm gương thực hiện tốt “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các dân tộc thiểu số…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo