Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Biểu dương 72 gương “Người tốt, việc tốt”, chức sắc, chức việc các Tôn giáo và cán bộ Mặt trận tiêu biểu năm 2018

Hội nghị biểu dương gương “Người tốt – Việc tốt”, chức sắc, chức việc các Tôn giáo và cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu năm 2018

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt – Việc tốt”, chức sắc, chức việc các Tôn giáo và cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu năm 2018.

Trong năm 2018, có 1.065 gương được tuyên dương cấp quận và phường. Đây là những tấm gương tích cực làm việc thiện, hết lòng vì lợi ích của nhân dân, tham gia tốt công tác Mặt trận, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy lùi các phần tử xấu, xây dựng khu phố ngày càng hiện đại, nghĩa tình.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp Quận 10 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò, vị trí trong việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, phong phú. Điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đoàn Hồng Hiệp tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; vận động cán bộ, công chức, người lao động, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 lần thứ XII.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo