Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TPHCM Huỳnh Thanh Nhân tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5

* Kết nạp 232 đảng viên là người dân tộc thiểu số

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 30/7, UBND Quận 5 tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự có Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng và 130 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 67.000 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn quận.

Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy, UBND chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời, cùng sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể và 15 phường đã thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tăng cường sâu sát cơ sở để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để tiến hành xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương thức tuyên truyền, vận động đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, phù hợp với yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của những người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, từ đó khơi dậy và phát huy tiềm năng của đồng bào các giới, các dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật chính trị, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời luôn quan tâm đầu tư, triển khai về công tác dân tộc, thực hiện tốt việc lồng ghép chính sách dân tộc trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm công tác giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện và hỗ trợ bảo tồn văn hoá, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội mang tính truyền thống, các loại hình văn hóa văn nghệ tiêu biểu…

Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2019, quận đã trao các suất học bổng như “Vì tuổi thơ”, “Nguyễn Hữu Thọ”, “Nguyễn Thị Minh Khai”, “Nguyễn Đức Cảnh”, “Khuyến học - Khuyến tài”, “Hoa nhân ái” với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Khuyến học các Hội quán đã tổ chức trao 6.288 suất học bổng cho học sinh đồng bào dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ của mình với hơn 8 tỷ đồng. Bên cạnh tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn luôn được Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hiện toàn quận có 180 hộ cận nghèo, trong đó có 83 hộ dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, công tác phát triển văn hoá, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc cũng được quận quan tâm như: lễ hội đèn Hoa, lễ hội Nguyên tiêu hàng năm là lễ hội đặc trưng của đồng bào dân tộc Hoa. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, quận đã phát triển được 232 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 3,64% tổng số đảng viên toàn quận.

Thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội TP, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn và sự nỗ lực thi đua lao động, phát triển kinh tế, học tập, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Quận 5; đồng thời đề nghị Quận 5 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2020.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, UBND Quận 5 tặng Giấy khen cho 32 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết trong thời gian qua.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo