Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là một mục tiêu khả thi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020.

(Thanhuytphcm.vn) - Tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là một mục tiêu khả thi, hoàn toàn có thể đạt được. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/10, khi cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; hai năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày cho thấy, năm 2020, do công tác kiểm soát thu, chi bảo hiểm y tế được tăng cường nên chênh lệch thu và chi quỹ bảo hiểm y tế dương 5.071 tỷ đồng. Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 68, có 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt yêu cầu và 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phần chưa hoàn thành hoặc mới chỉ hoàn thành được một phần. Nhìn chung, các chỉ tiêu đã hoàn thành là các chỉ tiêu được xác định tại các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội của Quốc hội và Chính phủ cũng như chính quyền địa phương, các chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến cơ chế đầu tư, hỗ trợ tài chính.

Chỉ tiêu đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế đã được hoàn thành từ năm 2016, trước 4 năm so với quy định. Năm 2020, có 90,85% dân số tham gia bảo hiểm y tế, vượt 10,85% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mới đạt độ bao phủ 76,5% trên tổng số người thuộc diện tham gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đã có sự phối hợp khá hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019- 2020, nhất là những cố gắng trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao tại Nghị quyết 68 cũng như trong quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Nổi bật là chỉ tiêu có số dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% vào năm 2020 thì năm 2016 đã hoàn thành. Đến năm 2020, chỉ tiêu này vượt trên 10%, tiến tới việc bảo hiểm y tế toàn dân có khả năng sẽ đạt được.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là một mục tiêu khả thi, hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mục tiêu trong giai đoạn tới có nhiều thách thức hơn, nếu không có những giải pháp căn cơ hoặc thậm chí đột phá sẽ khó khăn hơn. Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện mới đạt độ bao phủ là 76,5% trên tổng số người thuộc diện tham gia. Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương bị ảnh hưởng, một số doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, người lao động không có việc làm dẫn đến tình trạng chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế cũng như một số người không có điều kiện để tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình...

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định cần nỗ lực hơn nữa trong việc thu hút khoảng 10% dân số còn lại chưa tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cần tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 68 để thấy được toàn diện kết quả, hạn chế, nguyên nhân sau 8 năm thực hiện, trong đó quan tâm đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa thực hiện được.

Trên cơ sở bối cảnh mới của đất nước, Chính phủ có kiến nghị, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết cho giai đoạn tới một cách khoa học, toàn diện, bền vững, hiệu quả và khả thi; sớm trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, thể chế hóa các nhiệm vụ đặt ra để đạt mục tiêu về chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên môn về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đấu thầu, tự chủ bệnh viện và các văn bản liên quan, tạo sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình hoạt động; ban hành văn bản hướng dẫn việc thanh toán chi phí và điều trị cho người mắc Covid-19. Việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động tại các địa phương trong giai đoạn chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 cần được quan tâm đầu tư hơn nữa và có cơ chế để nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, y tế dự phòng theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ hơn nữa, có thể kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia của Bộ Công an quản lý.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, có giải pháp đột phá trong tuyên truyền để duy trì và tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nghiên cứu phương án vừa đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, vừa đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hướng đến mục tiêu phát triển. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm những hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo