Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, không phân tán, dàn trải, tránh lãng phí

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành nội dung phiên họp

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 28/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 17, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Chính phủ trình UBTVQH phân bổ vốn còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Ủy ban Dân tộc để thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất cho 5 trường đào tạo chuyên ngành về công tác dân tộc; Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất cho 2 trường đại học nằm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc đầu tư xây dựng bảo tàng sinh thái tại các tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Kon Tum và một số địa phương khác; Liên minh Hợp tác xã thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, phân bổ cho các địa phương để thực hiện nội dung số 2 “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý” thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 3 của chương trình. Phân bổ cho các địa phương để thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chính phủ trình phân bổ vốn còn lại của Chương trình hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện đầu tư một số công trình giao thông liên xã.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chính phủ trình phân bổ cho 45 tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; cho 30 tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; cho các tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình.

Về nội dung đề xuất bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ trình UBTVQH quyết định việc bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để có thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, việc Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định đối với số vốn còn lại chưa phân bổ của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là đúng thẩm quyền; đồng thời, việc Chính phủ trình UBTVQH quyết định việc bố trí 2.050 tỷ đồng trong số kế hoạch vốn nước ngoài còn lại chưa phân bổ để bổ sung cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết 29/2021/QH15 của Quốc hội. Thời gian trình chậm so với quy định tại Nghị quyết của UBTVQH, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm về vấn đề này và sớm xây dựng phương án phân bổ số vốn còn lại để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cơ bản nhất trí với các nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia như tờ trình của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải, tránh lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp các nhiệm vụ chi; bảo đảm cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên một cách hợp lý; chi tiết đến nhiệm vụ trọng tâm và đảm bảo trong phạm vi tổng mức vốn từng chương trình; không vượt quá mức vốn Quốc hội đã quyết nghị.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách Trung ương cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Tại phiên họp, UBTVQH cơ bản nhất trí với các phương án như trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nêu.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo