Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Báo chí đã có sự đổi mới, đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen tặng các đơn vị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 17/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Thông tin – Truyền thông TP, Hội Nhà báo TP phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP; Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP chủ trì hội nghị.

Thông tin đầy đủ cho công chúng độc giả những vấn đề thời sự

Báo cáo về tình hình hoạt động của báo chí, xuất bản TPHCM năm 2019, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh đánh giá, báo chí là một kênh thông tin quan trọng, tích cực tuyên truyền các sự kiện của TP. Báo chí cũng đã tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt. Đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh, nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí, thời gian vừa qua nhiều phong trào thi đua tại TP đã đạt hiệu quả cao. Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình mới, cách làm hay được giới thiệu và nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội trên địa bàn TP.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen tặng các đơn vị Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen tặng các đơn vị

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh, báo chí góp phần đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí và tham gia phản bác quan điểm sai trái. Các đơn vị báo chí đã chủ động họp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin đầy đủ cho công chúng độc giả những vấn đề mang tính thời sự. Song song đó, các chương trình từ thiện xã hội phát huy hiệu quả, tạo được dấu ấn, sự lan tỏa trong độc giả, tiếp tục được tổ chức đã thúc đẩy các phong trào xã hội trên mặt báo và các hoạt động xã hội sau mặt báo. Một trong những kết quả nổi bật là báo chí là kênh thông tin và tiếp nhận những sáng kiến, góp ý, hiến kế của Nhân dân; đồng thời tham gia tích cực việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh báo cáo tại hội nghị Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh báo cáo tại hội nghị

Trang tin Điện tử Đảng bộ TP tiếp tục hoạt động đạt hiệu quả cao, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, chuyển tải tốt thông tin tuyên truyền. Trang tin phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy ra mắt chuyên trang Tổ chức Xây dựng Đảng; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để kịp thời đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác xuất bản, đồng chí Lê Văn Minh cho biết, lĩnh vực này đã đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, liên tục khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường và có bước phát triển mới trong đổi mới công nghệ và nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động. Trong năm 2019, các nhà xuất bản đã bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước và TP chủ động xuất bản các đầu sách, đảm bảo tiến độ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Tuyên truyền sâu rộng các điển hình, mô hình sáng tạo

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền trên địa bàn TP đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua. Chia sẻ hoạt động tuyên truyền về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng chí Lê Phi Hùng, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM cho biết, các bài viết và tác phẩm báo chí của Báo Quân đội nhân dân đã tập trung vào việc đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái thù địch như quan điểm chính trị, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá lực lượng vũ trang. Mục đích là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các bài báo đảm bảo tính tính chính xác, nhạy bén.

Đồng chí Lê Phi Hùng, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị Đồng chí Lê Phi Hùng, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Về thực hiện thông tin tuyên truyền Chỉ thị 19 của Thành ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP (HTV) Dương Thanh Tùng cho biết, đơn vị đã phản ánh về sự quan tâm chỉ đạo tuyên truyền nỗ lực Đảng bộ chính quyền về chủ trương này. Bên cạnh đó, HTV đã phán ảnh những hạn chế tồn tại, phản ánh nhiều tấm gương, mô hình trong quá trình thực hiện. Cùng với các tác phẩm báo chí chính luận, lồng ghép các tiểu phẩm để mềm hóa các nội dung tuyên truyền. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các cấp cơ sở chưa chủ động, còn e dè trong giới thiệu mô hình, gương điển hình đến các cơ quan báo chí.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Trang tin Điện tử Đảng bộ TP Trương Ngọc Trước phát biểu tại hội nghị Phó Tổng Biên tập phụ trách Trang tin Điện tử Đảng bộ TP Trương Ngọc Trước phát biểu tại hội nghị

Phó Tổng Biên tập phụ trách Trang tin Điện tử Đảng bộ TP Trương Ngọc Trước chia sẻ, qua 1 năm thực hiện chuyên đề “Đổi mới sáng tạo”, Trang tin đã sản xuất 77 tin, bài, video, Audio. Trang tin đã tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, hiệu quả các điển hình, mô hình sáng tạo của cá nhân và tập thể trên các lĩnh vực của TP về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, y tế… nhằm nhân rộng các mô hình, điển hình trên toàn địa bàn TP. Về chuyên đề góp ý kiến, hiến kế xây dựng TPHCM, Trang tin đã tuyên truyền sâu nội dung kế hoạch để các tầng lớp nhân dân cùng đóng góp ý kiến. Nội dung tin bài được thể hiện dưới nhiều hình thức: tin ảnh, bài viết, video… Đồng thời, Trang tin tập trung tuyên truyền ý kiến các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức, kiều bào trên nhiều lĩnh vực; các chương trình gặp gỡ lấy ý kiến đóng góp các tầng lớp nhân dân; tạo bầu không khí sôi nổi cho việc đóng góp ý kiến, hiến kế để xây dựng TP.

Đưa thông tin nhanh nhưng cũng phải chuẩn xác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan có trách nhiệm đã định hướng và cung cấp thông tin để báo chí tác nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí TP nói chung đã có sự đổi mới nhanh nhẹn, đồng hành với sự phát triển của TP. Trong lĩnh vực xuất bản đã có nhiều nỗ lực. Về cơ bản, báo chí đã phản ánh cơ bản thông tin lãnh đạo điều hành của TP. Trong thực hiện Quy định 1374, nguồn thông tin từ báo chí là lớn nhất trong các nguồn thông tin được phản ánh.

Đồng chí Trần Lưu Quang đã chia sẻ khó khăn với các đơn vị báo chí – xuất bản; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực báo chí – xuất bản thời gian qua. Trong đó, hoạt động báo chí có lúc có nơi không đồng bộ với sự lãnh đạo của Thành ủy, lãnh đạo TP. Còn có tình trạng chưa có sự cảm nhận sâu sắc trách nhiệm về sự phát triển bình yên của TP. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện, chưa nói lên tiếng nói của địa phương, của ngành mình. Vẫn còn tình trạng giật tít, đưa tin không chính xác, thậm chí đưa tin sai sự thật để câu view.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, khởi động nhiệm kỳ mới, có nhiều sự kiện quan trọng. TP đang đeo bám nhiều chương trình như Nghị quyết số 54 của Quốc hội; đang xây dựng "Đề án xây dựng tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP cùng các địa phương giai đoạn 2021-2025"; xây dựng chính quyền đô thị. UBND TP đã có danh sách 136 dự án sẽ hoàn thành, khởi công và chuẩn bị khởi công với tổng mức đầu tư 135.000 tỷ đồng; thực hiện Chỉ thị  số 19, Chỉ thị số 23 bước đầu đạt kết quả tích cực… TP cũng đang nỗ lực giữ vững vai trò đầu tàu nhưng TP cũng đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế trong và sau dịch COVID – 19… Đồng chí mong muốn, các cơ quan báo chí nỗ lực thực hiện đúng định hướng này, đúng tôn chỉ mục đích, đúng trách nhiệm đã nhận lãnh trước Đảng, trước chính quyền TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, các cơ quan báo chí của TP khắc phục chấn chỉnh ngay những sai sót, hạn chế, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy có định hướng cụ thể từng tháng, từng, quý qua giao ban báo chí. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí rà soát kiểm tra lại quy chế quản lý giám sát phóng viên, biên tập viên và quy trình xuất bản của mỗi tờ báo. Cần làm một chuyên đề bàn về cơ chế quản lý này làm sao kịp thời nhanh nhưng cũng phải chuẩn xác. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, các nhà báo cần có sự nhạy cảm và vững vàng về chính trị. Các nhà báo phải biết được những nội dung thông tin khi đăng thì có lợi hoặc có hại như thế nào.

Đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn các báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng TP. Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo TP có những kiến nghị để kết nối để các đơn vị báo chí có sự gắn bó, chia sẻ, cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 13 đơn vị báo chí – xuất bản, thông tin tuyên truyền tại TP đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, trong đó có Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo