Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020

Ban hành nghị quyết gỡ vướng cho thực hiện Luật Quy hoạch

Quang cảnh phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

* Sẽ chất vấn lãnh đạo Chính phủ và 15 bộ trưởng, trưởng ngành

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 36, xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Tờ trình của Chính phủ cho thấy, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và 3 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có cách hiểu khác nhau về một số quy định của Luật.

Để đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết để giải thích về một số điều của Luật Quy hoạch, gồm: mối quan hệ giữa các quy hoạch theo quy định tại Điều 6; thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch được phê duyệt trước ngày Luật quy hoạch có hiệu lực (điểm a và c khoản 1 Điều 59); các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Quy hoạch đã được lập, thẩm định trước ngày trước ngày 1/1/2019 mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt.

Về thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch được phê duyệt trước ngày Luật quy hoạch có hiệu lực, đây là một trong những điểm vướng mắc nhất tại các bộ, ngành, địa phương thời gian qua, khiến cho việc triển khai quy hoạch theo Luật Quy hoạch mới bị chậm. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt nếu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực xuất hiện nhiều phát sinh từ thực tiễn cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch. Do vậy, các địa phương và doanh nghiệp đã đề nghị Bộ Công thương xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch theo hình thức điều chỉnh cục bộ để bổ sung khoảng 369 dự án nguồn điện và lưới điện.

Một số bộ, ngành và địa phương cho rằng quy định tiếp tục thực hiện và kéo dài thời hạn của quy hoạch chưa đủ cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh nội dung của các quy hoạch. Cũng có ý kiến cho rằng việc thực hiện quy hoạch phải gắn với việc điều chỉnh quy hoạch, để điều chỉnh, bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thực tiễn. Việc không cho phép điều chỉnh quy hoạch gây khó khăn trong điều hành của các ngành trong thời hạn quy hoạch.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Luật Quy hoạch là bước tiến lớn trong việc thực hiện quy hoạch của quốc gia nhưng trong quá trình thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, địa phương đã bộc lộ những vướng mắc. Nhận thấy những hạn chế đó, Chính phủ đã từng bước tháo gỡ. Để giải thích từ ngữ trong Luật một cách cụ thể, thống nhất, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chỉnh sửa, giải thích rõ hơn về Luật Quy hoạch.

Chất vấn lãnh đạo Chính phủ và 15 bộ trưởng, trưởng ngành

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 15/8 sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày để chất vấn đối với 15 bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 đối với Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công an; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải và Ủy ban Dân tộc; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo