Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

14 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được công bố khỏi bệnh

(Thanhuytphcm.vn) - Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 1/6, cả nước có 14 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và 13 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 316 ( 19 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện của bệnh nhân là 16/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/05/2020 và lần 2 vào ngày 22/5/2020 và lần 3 vào ngày 27/5/2020. Hiện tại sức khỏe  bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 bệnh nhân mắc  COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể là bệnh nhân 272 (58 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/5/2020 và lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 273 ( 30 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm nhiều âm tính với virus SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân  274 (3 tháng tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 275  (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Bệnh nhân 276  (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20/5/2020,  các lần xét nghiệm tiếp theo từ  25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Bệnh nhân 279 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 vào ngày 18/5/2020, các xét nghiệm tiếp theo trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Bệnh nhân 280 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/5/2020, lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020.

Bệnh nhân 281 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 283 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Bệnh nhân trong quá trình điều trị  đã có 7 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 284 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 19/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 287 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 13/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 7/5/2020. Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 12/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 313 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 15//5/2020. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 18/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đan Như


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo