Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

[Video] Tổ chức Công đoàn 93 năm đồng hành cùng người lao động

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/71929, dưới dự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng, tại số nhà 15 Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội thành lập Tổ Công hội đỏ Bắc kỳ đã được tiến hành. Năm 1976, hội nghị thống nhất công đoàn toàn quốc đã tập trung kiện toàn hệ thống công đoàn trong cả nước. Tại Quận 6, tổ chức Công đoàn được thành lập sau ngày 30/4/1975 và đến năm 1988 thì có Quyết định số 01 ngày 20/10/1988 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với tên gọi LĐLĐ Quận 6, trực thuộc LĐLĐ TPHCM.

Hơn 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành với 10 kỳ đại hội, Công đoàn Quận 6 luôn chủ động đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Song song đó, LĐLĐ Quận 6 khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và người lao động. Trong đó, sợi dậy gắn kết chính là lợi ích của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trải qua hơn 4 thập niên, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Quận 6 không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng, và tổ chức công đoàn ngày càng thu hút đông đảo người lao động tham gia. Đến nay, toàn quận có 470 Công đoàn cơ sở với 17.187 đoàn viên, trong tổng số 19.221 CNVC-LĐ, đạt 89.4 %. Đây chính là lực lượng nòng cốt xây dựng Quận 6 văn minh hiện đại nghĩa tình. 

Thực hiện: Minh Châm – Tấn Lộc – Thu Quỳnh – Minh Hiền

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo