Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021

[Video] Đa dạng hóa phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 11 đã tập trung cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động phục vụ cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về cơ bản, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, bám sát 2 nội dung trong năm chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Về phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận tiếp tục phát triển về số lượng cũng như chất lượng; đông đảo quần chúng nhân dân đã tích cực, tự giác tham gia tập luyện các môn thể thao.

Chào đón năm Tân Sửu 2021, là một năm cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép - kiểm soát tốt dịch COVID-19 và triển khai hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế. Thành phố đã xác định năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, do vậy bên cạnh những thành tích đã đạt được, tập thể đơn vị phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị phải ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới.


Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo