Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Cập nhật 09:32 11-04-2019Đội ngũ sáng tác dồi dào và luôn được trẻ hóa

(Thanhuytphcm.vn) - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TPHCM 5 năm lần II (2012 – 2017) sẽ được công bố vào cuối tháng 4/2019. Giải thưởng chuyên ngành văn học nghệ thuật (VHNT) này do UBND TPHCM tổ chức được xem là thước đo đánh giá thành quả sáng tạo mà người làm nghệ thuật tại TP phấn đấu đạt được.

Thông báo