Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019

Cập nhật 19:24 29-03-2019Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/3, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối trưởng Khối Thi đua 16 – Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 gồm 6 Đảng ủy khối (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Thông báo